Sự tác động của tăng trưởng tín dụng đối với chất lượng tín dụng: bằng chứng từ các ngân hàng thương mại ở Đồng Nai

In bài này

(A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS IN DEVELOPMENT ECONOMICS, VIETNAM – THE NETHERLANDS PROGRAMME FOR M.A IN DEVELOPMENT ECONOMICS)

 

By Trinh Hoang Viet (VNP 20)

Academic Supervisor: Dr. Vo Hong Duc

 

TÓM TẮT

Có bằng chứng thực nghiệm toàn cầu để khẳng định rằng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực đến chất lượng tín dụng. Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu của 29 ngân hàng thương mại tại tỉnh Đồng Nai từ Quý 3 năm 2009 đến Quý 4 năm 2014 và phương pháp phân tích sự khác biệt GMM cho mô hình dữ liệu bảng động (dynamic panel data) để kiểm tra ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng đối với chất lượng tín dụng trong bối cảnh Việt Nam. Kết quả chính cho thấy tăng trưởng tín dụng làm giảm chất lượng tín dụng sau ba quý đến một năm. Ảnh hưởng tổng thể của tăng trưởng tín dụng trong dài hạn cũng có ý nghĩa thống kê. Điều này phản ánh rằng (i) ngân hàng thương mại tại Đồng Nai có thể hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng của họ để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cho vay; (ii) điều kiện của nền kinh tế địa phương có thể không thực sự thuận lợi cho hoạt động kinh doanh; (iii) và thông tin ngoại tác trong thị trường cho vay có thể làm sai lệch tính chính xác của việc đánh giá khách hàng về năng lực tài chính của họ.

Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng (credit growth), Chất lượng tín dụng (credit quality), Ngân hàng thương mại (commercial bank), difference GMM, Mô hình dynamic (dynamic model), Nợ xấu (non–performing loan).

Read More:

Full version is available at Library of Vietnam-Netherland Progamme: 1A Hoang Dieu, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh city, Vietnam.