Giảng viên

Chương trình VNP có đội ngũ giảng viên quốc tế và giảng viên trong nước giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao. Toàn bộ giảng viên của chương trình đều tốt nghiệp tiến sĩ tại nước ngoài, như Mỹ, Úc, Canada, Hà Lan, Thụy Điển, hoặc Nhật và đang công tác ở các trường đại học, các tổ chức kinh tế trong ngoài nước như Đại học Erasmus Rotterdam, Đại học Baylor, Đại học Fulbright, Đại học RMIT, Đại học Việt-Đức, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Nông Lâm, hoặc Đại học Hoa Sen.

 

STT Họ và Tên Học vị Đơn vị công tác Chuyên môn
1 Howard Nicholas PhD, Erasmus University ISS/ Erasmus University  
2 Arjun Bedi PhD, Erasmus University ISS/ Erasmus University  
3 Luca Tasciotti PhD, Erasmus University ISS/ Erasmus University  
4 Sirimal Abeyratne PhD, University of Colombo University of Colombo  
5 Lorenzo Pellegrini PhD, Erasmus University ISS/ Erasmus University  
6 Justus  Wesserler PhD,  University of Göttingen Wageningen University  
7 Volker Beckmann PhD, Erasmus University ISS/ Erasmus University  
8 Peter Calkins PhD, Chiangmai University Chiangmai University  
9 James Riedel PhD, University of California  Johns Hopkins - SAIS, US  
10 Van Pham PhD, Cornell University Baylor University, US  
11 Vũ Thành Tự  Anh Ph.D.,Boston College, USA Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
 • Finance Development
 • Public Finance
 • Competitiveness Analysis for Provinces
12 Nguyễn Hoàng Bảo Ph.D University of Osaka, Japan Khoa Kinh tế - ĐHKT TPHCM
 • Economics
 • Econometrics
 • International Finance
 • Research Methodology
 • Migration Analysis
 • Development Issues
13 Từ Văn Bình Ph.D, University of Antwerp, Belgium CFVG/Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Development
 • Agriculture
14 Lê Văn Chơn Ph.D.,University of Georgia, USA Danang University
 • Microeconimcs
 • Econometrics
 • Industrial Organization
15 Trần Duyên Định Ph.D, Southern California University Giảng viên thỉnh giảng MDE
 • Public Finance
 • Project Appraisal
 • International Finance
 • Taxation and Financial Analysis
16 Nguyễn Lưu Bảo Đoan Ph.D University of Maryland, USA Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn
 • Urban development
 • Development economics
17 Nguyễn Minh Đức Ph.D, Auburn University, USA Đại học Nông Lâm Tp.HCM
 • Applied Economics
 • Micro Policies
 • International Trade
 • Agricultural Economics
18 Võ Hồng Đức Ph.D, University of Western Australia Economic Regulation Authority, Australia & HCMC Open University
 • International Finance
 • Corparate Finance
 • Financial Risk Management
 • Benefit Cost Analysis
19 Cao Xuân Dung Ph.D France - Sorbone University Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
 • Development Issues
 • International trade
 • Poverty Analysis 
20 Trần Thị Kim Dung Ph.D from Vietnam Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Humance Resource Development
21 Nguyễn Hữu  Dũng Ph.D Institute of Social Studies, Netherlands Khoa Kinh tế - ĐHKT TPHCM
 • Rural Development
 • Environment Issues
 • Econometrics
 • Development Issues
22 Phạm Bảo Dương Ph.D from Japan Viện chính sách và chiến lược Bộ Nông Nghiệp
 • Data Analysis
 • Institutions Development
 • Policy Analysis fro Micro and Marcro 
23 Lê Nguyễn Hậu Ph.D, University of Western Sydney, Australia ĐH Bách Khoa Tp.HCM 
 • Research Methodology
 • Knowlegede Development
23 Nguyễn Thu Hiền Ph.D, Old Dominion University, USA Đại học Bách Khoa Tp.HCM
 • Finance
 • International Finance
 • Corporate Finance
24 Đinh Phi Hổ Ph.D, Colombo University/ISS Khoa Kinh tế - ĐHKT TPHCM
 • Agriculture Economics
 • Rural Development
 • Development Issues
 • Rural Credits
25 Nguyễn Trọng Hoài Ph.D, Colombo University/ISS Khoa Kinh tế - ĐHKT TPHCM
 • Economics
 • Econometrics
 • Development Finance
 • Research Methodology
 • Development Issues
26 Đinh Thái  Hoàng Ph.D, AIT, SAV Programme. Swiss Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Econometrics
 • Data Analysis
 • Management Information System
27 Hồ Đức  Hùng Visiting Professor from France Khoa Kinh tế - ĐHKT TPHCM
 • Marketing Place
 • Strategy Analysis 
28 Dương Như Hùng Ph.D from USA Đại học Bách Khoa Tp.HCM
 • Finance
 • International Finance
 • Corporate Finance
 • Stock Market
29 Trần Tiến Khai Ph.D from Belgium University Khoa Kinh tế - ĐHKT
 • Rural Development
 • Environment Issues
 • Econometrics
 • Development Issues
 • Real estate
 • Land analysis
30 Đinh Công  Khải Ph.D, University of Colorado, Boulder, USA Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Applied econometrics
 • International Economics
 • Trade policy
31 Nguyễn Minh Kiều DBA, Southern Cross University, Australia Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
 • Financial Analysis
 • Financial Instruments
 • Porfolio Investment
 • Financial Markets 
32 Trần Đình  Lâm Ph.D, Innsbruck University, Austria Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn
 • Economics
 • Culture Analysis
 • Development Issues 
33 Lê Thị Thanh Loan Ph.D from Vietnam Cục Thống Kê TPHCM
 • Econometrics
 • Data Analysis
 • VLSS with Stata Analysis
34 Trương Đông Lộc Ph.D in The Netherlands ĐH Cần Thơ
 • Stock Market
 • Financial Economics
 • Public finance
 • International finance
 • Evaluation
 • Poverty
35 Mai Văn Nam Ph.D, Philippines University ĐH Cần Thơ 
 • Microeconomics
 • Econometrics
 • Development Issues
36 Hoàng Trung Nam Ph.D from USA Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Econometrics and Macroeconomics
37 Phạm Khánh Nam PhD University of Gothenburg, Sweden Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Behavioral economics
 • Environmental Economics
38 Nguyễn Văn Ngãi Ph.D, Australian National University, Canberra ĐH Nông Lâm TPHCM
 • Marcroeconomics
 • Econometrics
 • Development Issues
39 Phan Đình Nguyên Ph.D, University of Adelaide, Australia ĐH RMIT
 • Financial economics
 • Financial development
40 Lê Khương  Ninh Ph.D University of Groningen, Netherlands ĐH Cần Thơ 
 • Microeconomics
 • Econometrics
 • Finance Development
 • Project Appraisal
41 Nguyễn Văn Phúc Ph.D Institute of Social Studies, Netherlands ĐH Mở TPHCM
 • Microeconomics
 • Econometrics
 • Development Issues
 • Foreign Direct Investment
42 Nguyễn Văn Phương Ph.D, New York University, Buffalo, USA Tong cong ty buu chinh vien thong
 • Investment Analysis
 • Human Resource
 • Healthcare
43 Trần Hà Minh Quân DBA, Southern Cross University, Australia Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Maketing research
 • Research Methodology
 • Data Analysis
 • Consumer Behaviours
44 Lê Thái Thường Quân Ph.D Institute of Social Studies, Netherlands ĐH mở TPHCM
 • International Finance
 • International Trade
 • Data Analysis
 • VLSS with Stata analysis 
45 Vương Đức Hòang  Quân Ph.D, AIT, Swiss HIFU - Quỹ Đầu Tư Tp.HCM
 • Investment Analysis
 • Financial Analysis
 • Risk Analysis
 • Research Methodology
46 Võ Thị Quý Ph.D, AIT, Swiss Khoa QTKD - ĐHKT
 • International Finance
 • Corporate Finance
 • Risk Analysis
47 Phạm Hữu  Hồng Thái Ph.D, Birmingham University, England ĐH Quốc Tế/ Cao Đẳng Hải Quan
 • Financial Modelling
 • Coporate Finance
 • Porfolio Investment
 • Econometrics
48 Nguyễn Tấn Thắng Ph.D from Vietnam Hochiminh Stock Exchange
 • Finance
 • Investment Fund
49 Cao Hào Thi Ph.D, Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright
 • Project Apraisal
 • Econometrics
 • Project Management
50 Nguyễn Đình Thọ University of Technology, Sydney, Australia ĐH Kinh tế TPHCM
 • Research Methodology
 • Factor analysis
 • Marketing Research
51 Trương Quang Thông Ph.D from Vietnam Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Banking System
 • Banking Competitiveness
 • International Finance 
52 Nguyễn Ngọc Thùy Ph.D, University of Florida, Gainesville, USA ĐH Nông Lâm Tp.HCM
 • Economics
 • Development Issues
53 Trương Đăng  Thụy Ph.D,University of Alberta, Canada Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Microeconomics
 • Environmental Economics
 • Econometrics
54 Phạm Thị Thu Trà Ph.D  University of Groningen, Netherlands Đại học Quốc Tế
 • Economic Growth and Development
 • Macroeconomics
 • Microeconomic Development
 • Finance
 • Microfinance and Credit Markets in Developing Countries
55 Nguyễn Đức Trí Ph.D from NUS - Singapore  ĐH Kinh tế TPHCM
 • Marketing Strategy Analysis
 • Research Methodology
 • Tourism Analysis 
56 Lê Công  Trứ Ph.D, RMIT Melbourne, Australia ĐH Nông Lâm TP.HCM
 • Agricultural economics
 • Econometrics
 • Risk management
57 Ngô  Trung Ph.D from USA Đại học RMIT
 • Development Economics
58 Nguyễn Đỗ Anh  Tuấn Ph.D from The Netherlands/ISS Viện chình sách và chiến lược Bộ Nông Nghiệp
 • Macro and Micro Policies for Rural Industries and Agriculture Products and Rural Development 
59 Lê Anh Tuấn Ph.D from USA Dragon Capital Fund
 • Finance
 • Macroeconomics
 • Derivertives
60 Trần Anh Tuấn Ph.D from Australia HCMC Institute for Development Studies
 • Public
 • Corprate finance
 • Economic policy
 • Banking
61 Pham Hoang Van Ph.D, Corrnell University, USA Baylor University
 • International Trade
 • Development Economics
62 Hà Thúc Viên Ph.D Humbolt University, Germany ĐH Nông Lâm TPHCM
 • Rural Development
 • Environment Issues
 • Econometrics
 • Development Issues
 • Real estate
 • Land analysis
63 Nguyễn Hoàng Ph.D from USA Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Econometrics
 • Data Analysis
 • Management Information System

 

 

You are here:   Trang chủGiới thiệuGiảng viên