Vì sao anh lựa chọn cao học Việt Nam – Hà Lan (VNP)

Thứ nhất: về chuyên môn, chương trình phù hợp với chuyên ngành mà tôi tốt nghiệp ở bậc đại học. Về chất lượng: chương trình VNP đã có tên tuổi và hình ảnh của sinh viên cao học trước đó đã có thành công nhất định trong xã hội. Lúc đó, nhiều người đánh giá cao chương trình VNP và coi đó là một chương trình kiểu mẫu về chất lượng đào tạo, cũng như sự thành công của học viên sau khi ra trường.

Kiến thức tại VNP có áp dụng vào công việc của anh không?

Lúc còn làm ở Viện nghiên cứu kinh tế, các môn học tại VNP phục vụ trực tiếp vào công việc của tôi (công tác nghiên cứu) thông qua các môn mang tính công cụ (phương pháp nghiên cứu, xử lý số liệu, thẩm định dự án đầu tư...) và những môn học mang tính tư duy lý luận; tất cả những môn học đó, giúp tôi có khả năng tư duy, phương pháp nghiên cứu tốt.

 

Class 12 - anh Doan Kim Thanh - resize

 

Anh Đoàn Kim ThànhCựu học viên VNP khóa 12
Giám Đốc, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ

 

Sau này, khi chuyển sang Trung Tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ (Thuộc Thành Đoàn TpHCM), mặc dù tôi chỉ làm công tác điều hành và quản lý, nhưng cách thức tư duy và giải quyết vấn đề từ quá trình học vẫn được vận dụng rất nhiều vào công việc. Ví dụ, khi đặt vấn đề thì sẽ có nhiều cách giải quyết, mỗi vấn đề đều có lợi ích và chi phí của nó (lợi ích – chi phí tài chính, kinh tế và xã hội),... Hiểu được như vậy sẽ giúp mình cân nhắc trong việc ra quyết định, cư xử với nhân viên, nhìn nhận vấn đề thóang hơn và chấp nhận sự khác biết. Chính sự khác biệt đó có thể làm cho mình tư duy sáng tạo tốt hơn và chấp nhận những ý kiến trái chiều nhưng mang lại hiệu quả.

Theo anh nét đặc trưng nhất của chương trình VNP là gì?

Đó là tư duy tiếp cận mới. Sau quá trình học, nó giúp cho con người ta tư duy mới, cách thức tiếp cận mới theo hướng cởi mở hơn, tuy duy mở ra và dễ dàng hấp thụ những thông tin, ý kiến...và nhìn nhận vấn đề bao quát hơn.

 

You are here:   Trang chủGiới thiệuCảm nhận của học viênAnh Đoàn Kim Thành - Giám Đốc TT PTriển KHọc CNghệ Trẻ