Bạn muốn giới thiệu VNP?

In bài này

Bạn muốn giới thiệu VNP? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các thông tin cần thiết.

VNP luôn hiểu rõ đội ngũ cựu học viên là nguồn lực rất quan trọng trong việc quảng bá thông tin và hình ảnh của chương trình. Nếu bạn cần giới thiệu VNP cho bạn bè, đối tác, người thân, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các brochure, poster để cung cấp. Chương trình VNP có thể được giới thiệu đến các tổ chức như:

  • Trường đại học
  • Tổ chức phi chính phủ
  • Viện nghiên cứu
  • Doanh nghiệp nhà nước/ tư nhân
  • Bộ, ban, ngành,..
  • Các đối tượng có nhu cầu

Nếu bạn sẵn lòng giới thiệu, xin gửi email liên lạc đến vnp@vnp.edu.vn