Vietnamese (VN)English (UK)

Cấu trúc chương trình

Ứng viên sẽ học ngoài giờ hành chính vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu từ 18g00 đến 20g30, riêng thứ Bảy sẽ bắt đầu từ 14g00 đến 16g30.

Chương trình đào tạo sẽ bao gồm hai giai đoạn với 60 tín chỉ. Toàn bộ chương trình đào tạo được thực hiện bằng tiếng Anh.

1. Giai đoạn I: kéo dài 18 tháng với thời lượng là 46 tín chỉ (credit) bao gồm bốn (04) module.

a. Module I cung cấp cho học viên kiến thức nền tảng về kinh tế học và các công cụ phân tích định lượng khi quan sát và nghiên cứu các nền kinh tế, tổ chức doanh nghiệp, thị trường tài chính - tiền tệ, tổ chức tài chính, và tổ chức thương mại thế giới.

b. Module II cung cấp cho học viên kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc theo nhóm cũng như kỹ năng viết tiếng Anh trong kinh tế theo chuẩn mực học thuật quốc tế; kỹ năng thẩm định tài chính và kinh tế các dự án đầu tư; các kiến thức cơ bản khi nghiên cứu hoạt động doanh nghiệp, hoạt động tổ chức phát triển trong nước và ngoài nước, hoạt động địa phương đặt trong bối cảnh môi trường kinh tế xã hội trong nước và quốc tế luôn thay đổi.

 

Chương trình đào tạo thạc sĩ VNP

 

c. Module III cung cấp cho học viên kỹ năng phân tích và quản trị rủi ro cho các lĩnh vực tài chính công ty và tài chính quốc tế; kiến thức về khu vực ngân hàng, thị trường tài chính và các tổ chức tài chính dưới góc độ tài chính chính phủ và phát triển kinh tế.

d. Module IV cung cấp cho học viên các ý tưởng nghiên cứu kinh tế - tài chính ứng dụng qua tiếp xúc hội thảo với các chuyên gia hàng đầu về kinh tế tài chính trong và ngoài nước; trang bị kỹ năng nghiên cứu và viết dự án nghiên cứu kinh tế độc lập nhằm phục vụ cho việc xây dựng đề cương nghiên cứu ứng dụng theo chuẩn mực quốc tế và tạo điều kiện tốt cho học viên hoàn thành luận văn thạc sỹ ở giai đoạn II.

2. Giai đoạn II (viết luận văn tốt nghiệp): 14 tín chỉ

a. Giai đoạn này kéo dài trong 6 tháng với thời lượng 14 tín chỉ. Thời gian cho giai đoạn này có thể được rút ngắn nếu học viên chủ động trong quá trình thực hiện viết luận văn thạc sỹ trên cơ sở đề cương nghiên cứu được chương trình VNP chấp nhận ở cuối giai đoạn I.

b. Học viên phải bảo vệ luận văn thạc sỹ của mình bằng tiếng Anh trước hội đồng khoa học của VNP và được Viện Quốc tế ISS thuộc Đại Học Erasmus Rotterdam Hà Lan chấp thuận đạt tiêu chuẩn chất lượng.