Vietnamese (VN)English (UK)

Chúc mừng anh Nguyễn Lê Hiếu với bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Comparative Economic Studies

Chương trình cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP) trân trọng chúc mừng anh Nguyễn Lê Hiếu (VNP Khóa 21) vừa có bài nghiên cứu đăng trên tạp chí Comparative Economic Studies.

Bài nghiên cứu với chủ đề: "Collateral Quality and Loan Default Risk: The Case of Vietnam" được anh Nguyễn Lê Hiếu hợp tác cùng TS. Lê Hồ An Châu, trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Tham khảo bài nghiên cứu tại đây