Vietnamese (VN)English (UK)

Chúc mừng Kim Tùng có bài đăng trên ISS working paper

VNP chúc mừng bạn Đào Kim Tùng, học viên chương trình Bằng đôi đã có bài đăng trên ISS working paper 634. Bài báo với đề tài "Global trade finance, trade collapse and trade slowdown: a Granger causality analysis" được viết bởi Kim Tùng và GS Peter A.G. van Bergeijk, giáo sư chuyên ngành Kinh tế Quốc tế và Kinh tế Vĩ mô, hiện ông là Trưởng chương trình nghiên cứu Kinh tế phát triển và Các thị trường mới nổi, thuộc Viện ISS, ĐH Erasmus Rotterdam, Hà Lan.

Luận văn tốt nghiệp của bạn Đào Kim Tùng cũng đã được ISS lựa chọn trao giải Luận văn xuất sắc nhất khóa tốt nghiệp 2017.

 

 

Tóm tắt:

"This research paper provides a causality assessment on the linkage between declines in world trade finance and the world trade collapse in the period following the Financial Crisis of 2008 and 2009 as well as the ensuing global trade slowdown. The paper performs Granger Causality tests on two time series: World trade (volume data acquired from the CPB World Trade Monitor) and World trade finance (transaction data acquired from SWIFT), using global monthly data from January 2007 to May 2017. In the short run, Granger causality always runs one-way from world trade finance to world trade. We always find two-way Granger causality for lags longer than two years. Importantly Granger causality never runs one-way from world trade to world trade finance. Given the short-term nature of trade finance, we conclude that world trade finance Granger-causes world trade."

Tải bài báo tại đây.