Vietnamese (VN)English (UK)

Do you want to recommend VNP to other people?

Do you want to recommend VNP to other people? We have materials ready for you.

We understand that VNP alumni play the key role to present VNP to the public. If you would like to help promote the Programand recruit new students the program materials including some brochures and posters area handy. The materials are useful for:

  • Universities
  • NGOs
  • Research institutes
  • Enterprises
  • Government agencies
  • Those who may have interest

Please send an email to vnp@vnp.edu.vn.

Chương trình Chi tiết Lễ kỷ niệm

Lễ kỷ niệm 20 năm VNP là dịp để các học viên của chương trình tề tựu với nhau cùng nhìn lại chặng đường 20 năm phát triển và ôn lại những kỷ niệm đẹp trong thời gian theo học tại VNP từ khóa 1 cho đến khóa 20 với đội ngũ học viên VNP đang làm việc và thành công trong các lĩnh vực như giáo dục, doanh nghiệp, tư vấn họach định chính sách. . 

Dang-Ky-Button-03

Góp ý lễ kỷ niệm 20 năm thành lập chương trình